Politica de confidențialitate

S.C. Eco Packaging S.R.L. în calitate de autor/proprietar/administrator al web site-ului www.pungihartie.com respectă caracterul privat şi securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați aceste web site-uri, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat şi aplică prezenta Politică de Confidențialitate. Accesul/vizitarea acestui web site de către dumneavoastră se supune Termenilor şi Condițiilor de Utilizare și Politicii de Confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea şi reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre parți.


Termenii și Condițiile de Utilizare prezentate sunt valabile şi se aplică pentru toate web site-urile din domeniile şi subdomeniile pentru care S.C. Eco Packaging S.R.L. are calitatea de autor/proprietar/administrator. Toate aceste web site-uri (aşa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate) vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv Site şi/sau Site-uri în cele ce urmează.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, şi cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.


Politica Anti-SPAM


S.C. Eco Packaging S.R.L. nu foloseşte şi nu încurajează trimiterea de mesaje nesolicitate (SPAM)

Abonarea la newsletterul S.C. Eco Packaging S.R.L. esta gratuită şi implică acordul dumneavoastră asupra Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare.

Daca veţi dori să vă dezabonaţi de la Newsletterul S.C. Eco Packaging S.R.L. la care eraţi abonat şi să nu mai primiţi mesaje din partea noastra, o puteţi face oricând, dacă veţi apăsa pe o legătură Web de dezabonare, care există în fiecare newsletter.


Definiţii


1. date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
2. prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
3. stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
4. operator - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
5. terţ - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
6. destinatar - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autoritaţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
7. date anonime - date care, datorita originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
8. date de tip "Business Data" - date care includ numele, funcţia, adresa organizaţiei, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizaţii, în această calitate. Datele tip "Date pentru Facturare" nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
9. date "statistice" date care au fost obţinute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane şi sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice şi/sau de informare, promovare.


Colectarea de Date cu Caracter Personal


S.C. Eco Packaging S.R.L. poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal dar numai cu acordul dumneavoastră şi dacă ni le furnizaţi voluntar.

Formularul de înregistrare prezent pe site-urile www.pungihartie.com cere informaţii prin care puteţi fi identificat, contactat şi vi se poate factura şi livra produsele comandate.


Folosim Datele cu Caracter Personal Colectate în Următoarele Scopuri:


- Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră.
- Pentru a livra servicii precum buletinele de ştiri, evenimentele sau produsele pe care le-aţi cerut sau achiziţionat.
- Pentru a ne ajuta să creăm şi să publicăm conţinutul cel mai relevant pentru dvs.
- Pentru a asigura accesul la secţiuni cu acces limitat ale site-ului.


S.C. Eco Packaging S.R.L. colectează informaţii şi le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesaţi în interiorul Site-urilor, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat. S.C. Eco Packaging S.R.L. poate folosi in cadrul Site-urilor cookies, stocand temporar date cu caracter personal în urmatoarele scopuri:

- Pentru a îmbunătăţi securitatea accesului.
- Pentru a imbunătăţi uzabilitatea şi a vă furniza un serviciu cât mai bun.

In diferite secţiuni din Site se găsesc link-uri pentru a ne trimite un mesaj email. Adresa dumneavoastră de email este folosită pentru a vă trimite un raspuns şi mesajul dumneavoastră este reţinut pentru referinţe viitoare în cazul în care decideţi să ne contactaţi din nou. 


S.C. Eco Packaging S.R.L. poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi daca acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de buna credinţă în care aceste actiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale S.C. Eco Packaging S.R.L. şi ale site-urilor sale web, sau (c) acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.


Atunci cand suntem solicitaţi să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

S.C. Eco Packaging S.R.L. nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terţi.


Utilizarea Datelor Statistice si Datelor Anonime


SS.C. Eco Packaging S.R.L. poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în urmatoarele scopuri:

. realizării de analize/rapoarte;
. realizării de informări;
. publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de catre S.C. Eco Packaging S.R.L.


Securitatea Datelor Colectate


S.C. Eco Packaging S.R.L. utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru , inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

Serverele pe care Site-urile sunt găzduite sunt protejate de acces fizic şi la distanţă limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic şi dpdv al securităţii. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu şi, atunci şi dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware şi software utilizate de catre Site-urile S.C. Eco Packaging S.R.L. sunt periodic analizate dpdv al securităţii.


Legături Externe (Link-uri Externe)


Site-urile pot conţine legături spre alte web site-uri, in afara controlului S.C. Eco Packaging S.R.L., web site-uri care credem că le veţi găsi utile. Dacă accesaţi aceste link-uri veţi accesa/vizita web site-uri care pot avea o politică de confidenţialitate diferită de SS.C. Eco Packaging S.R.L.


Minori


S.C. Eco Packaging S.R.L. nu vinde produse şi/sau servicii care să fie cumpărate de catre minori. S.C. Eco Packaging S.R.L. poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziţionate de catre un adult. Daca sunteţi minor şi accesaţi un Site o puteţi face doar dacă sunteţi sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.


Impunerea acestei Politici de Confidenţialitate


Dacă aveți întrebări legate Politica de Confidențialitate sau doriți să fiți informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către S.C. Eco Packaging S.R.L. şi care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactați.


Termeni şi Condiții de Utilizare


Vă rugăm să accesați și secțiunea Termeni și Condiții de Utilizare care se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.


Legislație


Politica de confidenţialitate se supune legislaţiei Române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul S.C. Eco Packaging S.R.L. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competenta instanţa judecătorească din aceeaşi structură administrativă cu sediul S.C. Eco Packaging S.R.L.